Strona główna | Mapa Strony

Piątek 19 Lipiec 2024 | Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław
Menu
Gmina
Władze Gminy
Rada Gminy
Kontakt
Wsie gminne
Struktura Urzędu Gminy Bledzew
Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Bledzew - zakres czynności

Prezentacja Gminy
Położenie
Warunki przyrodnicze
Bledzew w liczbach
Ciekawe miejsca
Pomniki przyrody

Informacje
Ważniejsze instytucje
Komunikacja
Gastronomia, noclegi
Turystyka i wypoczynek
Mapa Gminy Bledzew
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Azbest

Zabytki, historia
Dzieje kościołów
Zakon Cystersów
Bledzew na starej fotografii
Herb i flaga gminy

Placówki oświatowe
Szkoła Podstawowa w Bledzewie
Szkoła Podstawowa w Templewie
Punkt Przedszkolny w Nowej Wsi
Przedszkole Gminne w Bledzewie

Kultura, rozrywka, sport, zabawa i inne
Hala sportowa
Gmina Bledzew z lotu ptaka
Zespoły śpiewacze i taneczne
Europejski Tydzień Sportu - sprawozdanie
Zaprezentuj się
Bieg Cysterski 2013 - fotorelacja
Dożynki Gminne 2013 - fotorelacja
XII Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Mariana Kaczmarka
Sport w klubach - dotacje
Majówka 2013 - fotorelacja
Sadzenie `Pól Nadziei`
Pierwsza wizyta przedszkolaków w szkole
Spotkanie przed EURO 2012 `Piłka nie zna granic`
Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze `Bledzew - Podelzig`
Dni Bledzewa 2012

Fundusze Europejskie
Projekty realizowane przez placówki oświatowe na terenie gminy Bledzew
Mała Akademia Przedszkolaka
Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie

Nasze inwestycje
Stary Dworek
Kotłownie gazowe

Dofinansowanie projektów z: EFRROW, PO Ryby 2007-2013, inne PROW
Modernizacja i remont sali wiejskiej w Zemsku
Budowa placu zabaw w Chycinie
Budowa oraz wyposażenie placu zabaw w Nowej Wsi
Budowa remizy w Templewie
Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Chycinie
Budowa placu zabaw w Osiecku
Wyposażenie sali wiejskiej w Zemsku
Budowa mostu na rzece Obrze
Budowa placu zabaw w Starym Dworku
Budowa placu zabaw w Zemsku
Wydanie mapy przyrodniczo-turystycznej Gminy Bledzew
Budowa placu zabaw w Templewie i Templewku
Remont świetlicy wiejskiej w Goruńsku
Adaptacja byłego budynku urzędu gminy na cele turystyczno-kulturalno-edukacyjne
Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena w Bledzewie
Przebudowa układu technologicznego oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew
Galeria
E-kartki
Azbest
  

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Bledzew

z dnia 30 grudnia 2014r.

Dofinansowanie usuwania azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy Bledzew

Informuję, że istnieje możliwość dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest (płyta falista) z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bledzew

Celem tego działania jest osiągnięcie wzrostu ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest poprzez realizację Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.


O jednorazowe dofinansowanie może się ubiegać osoba fizyczna, która nie prowadzi
działalności gospodarczej,
kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, które
posiadają tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie gminy
Bledzew przy jednoczesnym spełnieniu warunku że wyroby zawierające azbest
usuwane są z budynków, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności
gospodarczej.

W związku z powyższym osoby, które zechcą unieszkodliwić wyroby zawierające azbest powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Bledzew stosowny wniosek. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 20 stycznia 2015r. do godz. 14.00. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w drugiej kolejności.

Regulamin przyznawania dofinansowani oraz wniosek wraz z załącznikami znajduje się do pobrania na stronie www.bledzew.pl oraz www.bip.bledzew.pl w dziale „Azbest”. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wstępny wniosek do WFOŚiGW w Zielonej Górze o dofinansowanie prac polegających na usuwaniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bledzew.


Warunkiem otrzymania dofinansowania jest podpisanie przez Gminę Bledzew umowy z WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizację prac zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielenia dofinansowania do kosztów poniesionych na usuwanie azbestu z terenu Gminy Bledzew.

Wójt Gminy Bledzew
(-)Leszek Zimny


Dokument do pobrania znajduje się tutaj

 
Pozostałe w dziale
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Mapa Gminy Bledzew
Ważniejsze instytucje
Turystyka i wypoczynek
Gastronomia, noclegi
Komunikacja
 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 
 
Mapa
Subskrypcja
Zapraszamy do korzystania z naszego biuletynu informacyjnego. Prosimy wpisać swój adres e-mail w pole poniżej.
dopisz
Warto zobaczyć
Agroturystyka pod Akacją
Lubtur
Olimp Lubuski
Platforma Usług Elektronicznych ZUS
http://www.tarcza.lubuskie.pl

Zadaj pytanie
 
on line: 1 odwiedzin: 1490633 design & hosting Trol Intermedia