Strona główna | Mapa Strony

Środa 24 Kwiecień 2024 | Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander
Menu
Gmina
Władze Gminy
Rada Gminy
Kontakt
Wsie gminne
Struktura Urzędu Gminy Bledzew
Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Bledzew - zakres czynności

Prezentacja Gminy
Położenie
Warunki przyrodnicze
Bledzew w liczbach
Ciekawe miejsca
Pomniki przyrody

Informacje
Ważniejsze instytucje
Komunikacja
Gastronomia, noclegi
Turystyka i wypoczynek
Mapa Gminy Bledzew
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Azbest

Zabytki, historia
Dzieje kościołów
Zakon Cystersów
Bledzew na starej fotografii
Herb i flaga gminy

Placówki oświatowe
Szkoła Podstawowa w Bledzewie
Szkoła Podstawowa w Templewie
Punkt Przedszkolny w Nowej Wsi
Przedszkole Gminne w Bledzewie

Kultura, rozrywka, sport, zabawa i inne
Hala sportowa
Gmina Bledzew z lotu ptaka
Zespoły śpiewacze i taneczne
Europejski Tydzień Sportu - sprawozdanie
Zaprezentuj się
Bieg Cysterski 2013 - fotorelacja
Dożynki Gminne 2013 - fotorelacja
XII Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Mariana Kaczmarka
Sport w klubach - dotacje
Majówka 2013 - fotorelacja
Sadzenie `Pól Nadziei`
Pierwsza wizyta przedszkolaków w szkole
Spotkanie przed EURO 2012 `Piłka nie zna granic`
Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze `Bledzew - Podelzig`
Dni Bledzewa 2012

Fundusze Europejskie
Projekty realizowane przez placówki oświatowe na terenie gminy Bledzew
Mała Akademia Przedszkolaka
Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie

Nasze inwestycje
Stary Dworek
Kotłownie gazowe

Dofinansowanie projektów z: EFRROW, PO Ryby 2007-2013, inne PROW
Modernizacja i remont sali wiejskiej w Zemsku
Budowa placu zabaw w Chycinie
Budowa oraz wyposażenie placu zabaw w Nowej Wsi
Budowa remizy w Templewie
Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Chycinie
Budowa placu zabaw w Osiecku
Wyposażenie sali wiejskiej w Zemsku
Budowa mostu na rzece Obrze
Budowa placu zabaw w Starym Dworku
Budowa placu zabaw w Zemsku
Wydanie mapy przyrodniczo-turystycznej Gminy Bledzew
Budowa placu zabaw w Templewie i Templewku
Remont świetlicy wiejskiej w Goruńsku
Adaptacja byłego budynku urzędu gminy na cele turystyczno-kulturalno-edukacyjne
Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena w Bledzewie
Przebudowa układu technologicznego oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew
Galeria
E-kartki
Mała Akademia Przedszkolaka
  

     W Przedszkolu Gminnym w Bledzewie w roku szkolnym 2008/2009 jest
realizowany projekt MAŁA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest dążenie
do wyrównania szans edukacyjnych dzieci wiejskich i zapewnienia
atrakcyjności usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez
wydłużenie czasu pracy przedszkola i pomoc pracującym rodzicom, a także
bezrobocia. Dzieci doskonalą posiadane i zdobywają dodatkowe
umiejętności i wiadomości, rozwijają własne zainteresowania. Integrujemy
przedszkole ze środowiskiem lokalnym poprzez wspólne działania na rzecz
rozwoju dzieci oraz ochrony środowiska. Projekt przewiduje 9 wycieczek
autokartowych, z których skorzystają wszystkie dzieci przedszkolne i nie
tylko. Baza przedszkola wzbogaciła się o dodatkowe pomoce, sprzęt, meble.

 

Od 01.09.2008 r. do 15.07.2009 r. Przedszkole realizuje projekt „Mała Akademia Przedszkolaka” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskano 127 131,40 zł.

Przedszkole Gminne w Bledzewie jest jedyną tego rodzaju placówką w gminie skupiającą dzieci z 10 wsi. Nie spełnia jednak swojego zadania jeśli chodzi o pomoc pracującym rodzicom, gdyż jest czynne od godziny 7:30 do 13:30. Rodzice we wszystkich ankietach na pierwszym miejscu wymieniali niedostosowanie godzin otwarcia placówki do ich potrzeb. Większość dzieci z przedszkola odbierana jest przez płatne opiekunki, u których dziecko czeka na powrót rodziców lub spędza czas na ulicy

i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców opracowałyśmy projekt „Mała Akademia Przedszkolaka”, mający za zadanie wydłużenie godzin pracy przedszkola.

Celem głównym projektu było:

- dążenie do wyrównania szans edukacyjnych dzieci wiejskich i zapewnienie atrakcyjności usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola o 2,5 h na terenie wiejskim i pomoc pracującym rodzicom,

a także zmniejszenie bezrobocia. Doskonalenie posiadanych i zdobywanie dodatkowych umiejętności i wiadomości , rozwijanie własnych zainteresowań, integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym poprzez współdziałanie na rzecz rozwoju dzieci oraz ochrony środowiska w ramach Małej Akademii Przedszkolaka.

Cele szczegółowe zakładały:

- poszerzenie wiedzy dzieci o otaczającym świecie,

- rozbudzenie motywacji do nauki języków obcych,

- rozwijanie umiejętności promowania siebie oraz przedszkola w środowisku lokalnym,

- rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, teatralnych, matematycznych,

- rozwijanie oczekiwanych postaw społecznych,

- kształtowanie świadomości ekologicznej,

- rozwijanie myślenia operacyjnego,

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,

- wyposażenie dzieci w zasób wiedzy niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa podczas wszelkiej aktywności,

- integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Skromny budżet przedszkola nie pozwala na zakup atrakcyjnych zabawek, pomocy dydaktycznych, książek itp. dlatego poszukując dodatkowych środków finansowych stworzyłyśmy ten projekt. Opracowany był dla grupy 25-orga dzieci korzystających

z wydłużonego czasu pracy przedszkola. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę pracy przedszkola, uwarunkowania społeczno – ekonomiczne rodziców, nie chcąc dokonywać podziału dzieci na lepsze i gorsze, z korzyści płynących z organizacji niektórych zajęć (np. wycieczek, koncertów, zakupionych pomocy dydaktycznych, sprzętu ) skorzystały wszystkie 62-je dzieci. Rekrutacja uwzględniała równość szans i równość płci. Dokonała jej Rada Pedagogiczna na podstawie deklaracji rodziców, którzy zostali powiadomieni na zebraniu ogólnym w pierwszym tygodniu września 2008 r. o tej możliwości. W pierwszej kolejności z wydłużonego czasu pracy korzystały dzieci 3-5 letnie rodziców pracujących lub chcących podjąć pracę, a w przypadku wolnych miejsc 6 – latki. Analizując ryzyko udziału dzieci, w przypadku braku chętnych wzięłyśmy pod uwagę możliwość udziału dzieci, które nie były objęte wychowaniem przedszkolnym. Takich dzieci było 4.

Grupa 25- ciorga dzieci brała udział w zajęciach umuzykalniających, artystycznych, przyrodniczych, teatralnych i j. angielskiego. Dzieci otrzymywały także podwieczorek.

Od września 2008 roku do czerwca 2009 roku w ramach projektu zorganizowano 8 wycieczek, w których wzięły udział wszystkie dzieci z przedszkola ( także z Osiecka ):

- wycieczka do Zakładu Utylizacji Śmieci w Długoszynie,

- wycieczka do kina „Helios” w Gorzowie Wlkp. na film animowany „Król Maciuś I”

- wycieczka do teatru w Gorzowie Wlkp. na bajkę „Czarodziejskie krzesiwo”,

- wycieczka do Sali zabaw „Hip – Hop” w Gorzowie Wlkp.

- wycieczka do Domu Chleba w Bogdańcu,

- wycieczka do Nadleśnictwa,

- wycieczka do ZOO – safari w Świerkocinie

- wycieczka do Parku Dinozaurów Nowinach Wielkich.

Ponadto zakupiono na potrzeby przedszkola:

·         telewizor,

·         kamerę cyfrową,

·         notebook,

·         radiomagnetofon,

·         meble do zabaw dla dzieci ( straganik na owoce, zestaw kuchenny dziecięcy, kącik pocztowy, teatrzyk, domek dla kukiełek ),

·         zabawki i wiele pomocy dydaktycznych ( książki dla dzieci, książki metodyczne, układanki, puzzle, lupy, mikroskop, plansze przyrodnicze, pacynki, stroje teatralne, stroje ludowe ),

·         zestawy instrumentów perkusyjnych,

·         zestaw pomocy do zajęć artystyczno- konstrukcyjnych np. sztalugi, suszarka na prace plastyczne, wyprawki,

·         pomoce do nauki j. angielskiego,

·         materiały biurowe,

·         środki czystości,

Zakupiono także materiały do promocji projektu ( baner, czapki dla dzieci z logo przedszkola, tablicę moderacyjną ).

Dzieci z przedszkola w Bledzewie i Osiecku uczestniczyły w comiesięcznych koncertach Lubuskiego Biura Koncertowego z Zielonej Góry.

W dniach 16 i 17 czerwca 2009 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu dla zaproszonych gości i rodziców.

 

 

 
Pozostałe w dziale
 
Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie
Projekty realizowane przez placówki oświatowe na terenie gminy Bledzew
 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 
 
Mapa
Subskrypcja
Zapraszamy do korzystania z naszego biuletynu informacyjnego. Prosimy wpisać swój adres e-mail w pole poniżej.
dopisz
Warto zobaczyć
Agroturystyka pod Akacją
Lubtur
Olimp Lubuski
Platforma Usług Elektronicznych ZUS
http://www.tarcza.lubuskie.pl

Zadaj pytanie
 
on line: 2 odwiedzin: 1485079 design & hosting Trol Intermedia