Strona główna | Mapa Strony

Piątek 19 Lipiec 2024 | Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław
Menu
Gmina
Władze Gminy
Rada Gminy
Kontakt
Wsie gminne
Struktura Urzędu Gminy Bledzew
Referat i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Bledzew - zakres czynności

Prezentacja Gminy
Położenie
Warunki przyrodnicze
Bledzew w liczbach
Ciekawe miejsca
Pomniki przyrody

Informacje
Ważniejsze instytucje
Komunikacja
Gastronomia, noclegi
Turystyka i wypoczynek
Mapa Gminy Bledzew
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Azbest

Zabytki, historia
Dzieje kościołów
Zakon Cystersów
Bledzew na starej fotografii
Herb i flaga gminy

Placówki oświatowe
Szkoła Podstawowa w Bledzewie
Szkoła Podstawowa w Templewie
Punkt Przedszkolny w Nowej Wsi
Przedszkole Gminne w Bledzewie

Kultura, rozrywka, sport, zabawa i inne
Hala sportowa
Gmina Bledzew z lotu ptaka
Zespoły śpiewacze i taneczne
Europejski Tydzień Sportu - sprawozdanie
Zaprezentuj się
Bieg Cysterski 2013 - fotorelacja
Dożynki Gminne 2013 - fotorelacja
XII Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Mariana Kaczmarka
Sport w klubach - dotacje
Majówka 2013 - fotorelacja
Sadzenie `Pól Nadziei`
Pierwsza wizyta przedszkolaków w szkole
Spotkanie przed EURO 2012 `Piłka nie zna granic`
Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze `Bledzew - Podelzig`
Dni Bledzewa 2012

Fundusze Europejskie
Projekty realizowane przez placówki oświatowe na terenie gminy Bledzew
Mała Akademia Przedszkolaka
Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie

Nasze inwestycje
Stary Dworek
Kotłownie gazowe

Dofinansowanie projektów z: EFRROW, PO Ryby 2007-2013, inne PROW
Modernizacja i remont sali wiejskiej w Zemsku
Budowa placu zabaw w Chycinie
Budowa oraz wyposażenie placu zabaw w Nowej Wsi
Budowa remizy w Templewie
Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Chycinie
Budowa placu zabaw w Osiecku
Wyposażenie sali wiejskiej w Zemsku
Budowa mostu na rzece Obrze
Budowa placu zabaw w Starym Dworku
Budowa placu zabaw w Zemsku
Wydanie mapy przyrodniczo-turystycznej Gminy Bledzew
Budowa placu zabaw w Templewie i Templewku
Remont świetlicy wiejskiej w Goruńsku
Adaptacja byłego budynku urzędu gminy na cele turystyczno-kulturalno-edukacyjne
Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena w Bledzewie
Przebudowa układu technologicznego oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew
Galeria
E-kartki
Pomniki przyrody
  

Wykaz pomników przyrody uchwalonych w 2006r. przez Radę Gminy Bledzew   

   1) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 520cm, wysokości 21,5m, rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Sokola Dąbrowa, działka nr 2394/1, własność

        Skarb Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Skwierzyna, obręb leśny

        Skwierzyna, Leśnictwo Sokola Dąbrowa.

    2) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 450cm, wysokości 25m, rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Sokola Dąbrowa, działka nr 2283, własność

        Skarb Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Skwierzyna, obręb leśny

        Skwierzyna, Leśnictwo Sokola Dąbrowa.

    3) Sosna pospolita o obwodzie pnia 295cm, wysokości 22m, rosnąca

        w obrębie ewidencyjnym Dąbrowka, oddział 541a, własność Skarb

        Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Skwierzyna, obręb leśny Skwierzyna,

        Leśnictwo Dąbrówka.

    4) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 480cm, wysokości 23m, rosnący w

        oddziale leśnym nr 34, obręb Chycina, własność Skarb Państwa,

        zarządzający Nadleśnictwa Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    5) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 360cm, wysokości 22m, rosnący w

        oddziale leśnym nr 9, obręb Chycina, własność Skarb Państwa,

        zarządzający Nadleśnictwa Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    6) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 460cm, wysokości 25m rosnący w

        oddziale leśnym nr 46, obręb Chycina, własność Skarb Państwa,

        zarządzający Nadleśnictwa Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    7) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 485cm, wysokości 25m, rosnący na

        terenie działki nr 64 obręb Templewo, własność prywatna.

    8) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 370cm, wysokości 23m, rosnący na

        terenie działki nr 338/3 obręb Sokola Dąbrowa, własność Gmina Bledzew

    9) Stanowisko bluszczu pospolitego (Hedera Helix) na powierzchni

        0,03ha, rosnącego na rubinii akacjowej, na terenie Nadleśnictwa Skwierzyna

        obr. ewid. Pniewo, Leśnictwo Pniewo, działka  nr 2272,oddział 614.

 

Pomniki ustanowione w 2007.

1) Wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 220cm i wysokości 25m rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Popowo, oddz. 207g, działka nr 2207/1,

        własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb

        leśny Białe Łąki, Leśnictwo Popowo.

    2) Wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 240cm i wysokości 26m rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Popowo, oddz. 207g, działka nr 2207/1,

        własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb

        leśny Białe Łąki, Leśnictwo Popowo.

    2) Czereśnia ptasia o obwodzie pnia 120cm i wysokości 23m rosnąca

        w obrębie ewidencyjnym Popowo, oddz. 261h działka nr 2261,

        własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb

        leśny Białe Łąki, Leśnictwo Popowo

    3) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 360cm i wysokości 28m rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Chycina, oddział 9j, działka 2009 własność
        Skarbu  Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb leśny
        Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    4) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 370cm i wysokości 25m rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Chycina, oddział 21c, działka 2021 własność
        Skarbu  Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb leśny
        Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    5) Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 750cm i wysokości 23m rosnący

        w obrębie ewidencyjnym Chycina, oddział 34j, działka 2234/2 własność
        Skarbu  Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb leśny
        Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    6) Grupa drzew – 13 szt. - dąb szypułkowy o wymiarach:

        - obwód pnia 440cm, wysokość 25m

        - obwód pnia 430cm, wysokość 24m

        - obwód pnia 430cm, wysokość 26m

        - obwód pnia 530cm, wysokość 27m

        - obwód pnia 370cm, wysokość 25m

        - obwód pnia 260cm, wysokość 24m

        - obwód pnia 340cm, wysokość 24m

        - obwód pnia 370cm, wysokość 25m

        - obwód pnia 410cm, wysokość 23m

        - obwód pnia 510cm, wysokość 24m

        - obwód pnia 270cm, wysokość 22m

        - obwód pnia 270cm, wysokość 23m

        - obwód pnia 370cm, wysokość 24m

        rosnące  w obrębie ewidencyjnym Chycina, oddział 241, działka 2024/9
        własność Skarbu  Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzecz, obręb
        leśny Międzyrzecz, Leśnictwo Chycina.

    7) Powierzchniowy pomnik przyrody o nazwie „Las nad źródliskiem”
        stanowiący wyjątkowy ekosystem w skali regionu, porośnięty drzewami i
        krzewami zasiedlony przez różnorodne gatunki płazów, gadów, ptaków i
         ssaków. Powierzchnia obiektu wynosi 6,88ha, położony on jest  w
        oddziale 394a, działka nr 2023/4, obręb Białe Łąki, Leśnictwo Popowo
        usytuowany w dolinie Obry.

 

W stosunku do pomników przyrody wprowadzono następujące zakazy:

    1) Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru. 

    2) Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.

    3) Zmiany sposobu uzytkowania ziemi

 

 

Pomnik przyrody - obwód pnia 750cm

 

 
Pozostałe w dziale
 
Ciekawe miejsca
Bledzew w liczbach
Warunki przyrodnicze
Położenie
 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 
 
Mapa
Subskrypcja
Zapraszamy do korzystania z naszego biuletynu informacyjnego. Prosimy wpisać swój adres e-mail w pole poniżej.
dopisz
Warto zobaczyć
Agroturystyka pod Akacją
Lubtur
Olimp Lubuski
Platforma Usług Elektronicznych ZUS
http://www.tarcza.lubuskie.pl

Zadaj pytanie
 
on line: 1 odwiedzin: 1490654 design & hosting Trol Intermedia